DESPRE

SERVICII COMPLETE PENTRU CENTRALA TA

VÂNZARE, MENTENANŢĂ ȘI SERVICE

APĂ CALDĂ MENAJERĂ I ÎNCĂLZIRE IENERGIE REGENERABILĂ

  • Contractele de Extindere de Garanţie pot fi achiziţionate cel mai târziu în ziua expirării garanţiei pentru centrala termică Ariston pe care o deţineţi. Veti beneficia de o perioada de graţie de 30 de zile de la data expirării garanţiei. Aceasta va fi oferită sub condiţiile specificate în Contract.

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

Semnând un Contract de Extindere de Garanţie, puteţi sta fără griji și veţi prelungi durata de viaţă a centralei dumneavoastră!

GARANŢIE: Acoperim 100% din costul pieselor de schimb pe perioada celor doi ani de contract.

PIESE DE SCHIMB ORIGINALE: Folosirea pieselor originale garantează funcţionarea centralei în parametri optimi.

ECONOMIE: Centralele termice trebuie verificate periodic pentru a li se menţine sau reface parametrii de funcţionare prevăzuţi de producător. Cu Raportul de Consultanţă Termică vă puteţi reduce consumul de energie prin măsurile practice recomandate de echipa noastră de profesioniști.

SIGURANŢĂ: O bună funcţionare a centralei garantează siguranţa locuinţei dumneavoastră.

Acest serviciu este disponibil exclusiv în reţeaua Ariston Service Club.

INFORMAŢII UTILE PENTRU CLIENŢII NOȘTRI

PIF – Punerea În Funcţiune este activitatea prestată în mod gratuit de către Centrul de Service prin care se realizează o serie de verificări, reglaje obligatorii și probe de funcţionare, care se fac la finalizarea lucrărilor de instalare.

AF – Autorizarea Funcţionării reprezintă prima verificare tehnică a centralei termice, obligatorie conform normativelor ISCIR, prin care se completează livretul aparatului și se ia in evidenţă de către ISCIR. Aceasta trebuie efectuată din prima zi de funcţionare a centralei și este urmată de verificarea tehnică periodică la fiecare 2 ani.

VTP – Verificarea Tehnică Periodică este obligatorie conform normativelor ISCIR la fiecare maximum 2 ani și constă în verificarea funcţionării corecte și sigure a centralei termice, a dispozitivelor de control, reglare și siguranţă, analiza gazelor arse, reglarea instalaţiei de ardere, menţinerea condiţiilor iniţiale de instalare. Distribuitorul de gaze verifică periodic valabilitatea VTP.

ISCIR – Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalaţiilor de Ridicat este organismul specializat responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor și echipamentelor, stabilit prin lege, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil.

Contractul de Extindere de Garanţie este un contract între utilizatorul centralei termice și Centrul de Service. Acesta se obligă să presteze anumite servicii tehnice în garanţie sau în afara garanţiei centralei. Contractul de Extindere de Garanţie este o prestaţie suplimentară, contra cost. Mai multe informaţii pe www.aristonservice.ro.

Durata de viaţă a centralei reprezintă perioada de timp menţionată de producător în certificatul de garanţie ca fiind durata normală de folosinţă în ani a centralei termice. După expirarea acestei perioade, centrala poate funcţiona, dar pot apărea unele deficienţe.

Garanţia centralei termice acoperă produsul și părţile sale componente, înţelegându-se prin aceasta repararea sau furnizarea gratuită a oricărei piese care prezintă defecte de fabricaţie. Termenul de garanţie începe la data punerii în funcţiune de către Centrul de Service autorizat ISCIR și agreat de producător.

IMPORTANT!

Punerea in funcţiune a centralei termice, autorizarea funcţionării și verificările tehnice periodice trebuie realizate doar de către un Centru de Service autorizat ISCIR și agreat de către producătorul centralei termice.

Orice intervenţie neautorizată asupra centralei termice și instalaţiei de gaz vă pune în pericol siguranţa și duce automat la pierderea garanţiei produsului!

Apelând la DUO TERM SERV SRL aveţi garanţia folosirii doar a pieselor de schimb originale, astfel centrala dumneavoastră va funcţiona la parametri optimi în fiecare zi.

DUO TERM SERV, CENTRU DE SERVICE RECOMANDAT DE ARISTON

Cine suntem?

DUO TERM SERV a luat fiinţă cu scopul furnizării de servicii complete în domeniul instalaţiilor de încălzire, aer condiţionat și ventilaţie.

Am plecat la drum cu dorinţa de a oferi clienţilor noștri tehnologii de ultimă oră, soluţii, echipamente și servicii, pentru controlul și îmbunătăţirea confortului termic în cele mai diverse aplicaţii, de la spaţii de locuit sau birouri până la spaţii comerciale sau industriale.

Profesioniști în tot ceea ce facem:

  • Vânzare echipamente Ariston: centrale termice, boilere, sisteme solare, pompe de căldură, aparate de aer condiţionat, radiatoare, accesorii de termoreglare;
  • Punerea în funcţiune a centralei termice pentru validarea garanţiei (PIF);
  • Autorizarea funcţionării centralei, conform prescripţiilor tehnice ISCIR (AF);
  • Verificări tehnice periodice conform ISCIR (VTP);
  • Contracte de service adaptate situaţiei dumneavoastre specifice: start, plus, premium;
  • Vânzarea și montarea pieselor de schimb originale, asigurând astfel o fiabilitate sporită, garanţie extinsă, siguranţă ridicată și durată de viaţă mai mare a centralei termice;
  • Consiliere pentru optimizarea consumului energetic al locuinţei dumneavoastră prin evaluarea locuinţei, a centralei termice și a instalaţiei;
  • Întocmirea unui raport de consultanţă termică ce include recomandări pentru optimizarea consumului de energie și creșterea nivelului de confort.

 

DUO TERM SERV
str. Sălciilor, nr. 28 bl.812, sc.B, parter, ap.3 Iași, România
Tel.: +4-0232.237.945
Email: contact@duotermserv.ro Web: www.duotermserv.ro
J22/1457/2011; RO28957556

COMENTARII